Απολογισμός

logo2017

Την Παρασκευή 7 Απριλίου στο Ξενοδοχείο President στην Αθήνα διεξήχθη το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΛΕΒΙΤ).

Αποτελούνταν από 5 θεματικές συνεδρίες, παράλληλη εκδήλωση με αναρτημένες ανακοινώσεις υπό τη μορφή πόστερ, όπως και έκθεση βιοϊατροτεχνολογικών προϊόντων από εκθέτες χορηγούς.

Θεματικά το συνέδριο κάλυψε τα εξής:

Σύνοψη Θεματικής Ενότητας: Τεχνολογία - Ασφάλεια - Κόστος Ι

Προεδρεύοντος του μέλους του ΔΣ της ΕΛΕΒΙΤ κ. Παναγιώτης Μαλαταρά, ξεκίνησε η θεματική ενότητα με έμφαση στην ασφάλεια - «Τεχνολογία - Ασφάλεια - Κόστος Ι» - καθώς τόσο ο πρώτο εισηγητής κ. Ιωάννης Ρέτσιος όσο και ο δεύτερος κ. Νικόλαος Διαμαντής ασχολήθηκαν με την Τεχνική Ασφάλεια στο χώρο του Νοσοκομείου και τα Σχέδια Εκτάκτου Ανάγκης αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα ο κ. Ρέτσιος αναφέρθηκε στην κρισιμότητα της Τεχνικής Ασφάλειας στις νοσηλευτικές μονάδες και παρουσίασε τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στα μέσα ατομικής προστασίας. Ο κ. Διαμαντής αφού παρουσίασε το γενικότερο πλαίσιο των Σχεδίων Εκτάκτου Ανάγκης, υπογράμμισε τα σημεία εκείνα στα οποία θα πρέπει να εμβαθύνουν περισσότερο τα νοσοκομεία κατά την κατάρτισή τέτοιων σχεδίων. Ο τρίτος εισηγητής, ο κ. Κωνσταντίνος Καραπιπέρης, ασχολήθηκε με τις οικονομικές παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή συστημάτων παραγωγής ιατρικού οξυγόνου για νοσοκομειακή χρήση. Στην τελευταία εισήγηση η κα. Βασιλική Καλαντζή αναφέρθηκε στα σημεία εκείνα που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή και προμήθεια κλινών νοσηλείας, συμπεριλαμβάνοντας πέρα από τα οικονομικά, και κριτήρια εργονομίας και ευχρηστίας. Στο τέλος της ενότητας τέθηκαν ερωτήσεις σε όλους τους εισηγητές οι οποίες επέτρεψαν να δοθούν επιπλέον πληροφορίες, να διευκρινιστούν κάποια σημεία και να γίνει μια εποικοδομητική συζήτηση.

Σύντομη έκθεση σχετικά με τη Συνεδρία 2 

Έμφαση στην ασφάλεια έδωσε και η 2η συνεδρία «Τεχνολογία - Ασφάλεια - Κόστος ΙΙ» με συντονιστή τον κ. Α. Χαλαζωνίτη, Δ/ντή του Ακτινοδιαγνωστικού Τμ. Γ.Ν. "Αλεξάνδρα". Η συνεδρία απαρτιζόταν από εισηγήσεις όπως:

- «Πώς μπορούν τα ειδικά προγράμματα συλλογής δόσης ασθενών να βοηθήσουν ένα απεικονιστικό τμήμα» από την κ. Βιργινία Τσαπάκη, Ακτινοφυσικό Ιατρικής στο Κωσταντοπούλειο Γεν. Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας, Πρόεδρο της Ένωσης Φυσικών Ιατρικής Ελλάδος.

- Σχεδιασμός και τεχνολογικές καινοτομίες Χειρουργίων «Operating room building and planning: New technologies & innovations» από τον κ. Andreas Kirschner, Specialist Surgical Workflows - Hybrid Operating Rooms – που πραγματοποιήθηκε στην αγγλική γλώσσα 

- «Ηλεκτρονικοί εξαερωτές και αναδραστικά συστήματα αναισθησίας: Τεχνολογία στην ασφάλεια του ασθενούς» από τον Δρ. Δημήτρη Βαλσαμίδη, Δ/ντη Αναισθησιολογικού Γ.Ν. "Αλεξάνδρα".

- Ασφάλεια και πληροφορικά συστήματα υγείας - «Healthcare Information Security» - από τον κ. Κώστα Παπαδάτο, Πρόεδρο (ISC)2, Hellenic Chapter.

- «Ανακαλύπτοντας τη βέλτιστη απόδοση του Διαγνωστικού εργαστηρίου», από τον κ. Konstantinos Varlas, Professional Service Developer Emerging Market.

Και αυτή η συνεδρία είχε εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον και το κοινό των 150 περίπου συμμετεχόντων που την παρακολούθησαν έθεσε αρκετές ερωτήσεις προς όλους τους εισηγητές οι οποίοι απαντώντας έδωσαν επιπλέον στοιχεία διευκρινίζοντας κάποια σημεία με αποτέλεσμα να γίνει μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση.

Σύντομη έκθεση σχετικά με την Συνεδρία 3 

Η 3η Θεματική Ενότητα στην Κλινική Μηχανική με Συντονιστή τον Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών Ν. Παλληκαράκη, περιελάμβανε 4 εισηγήσεις:

Εισήγηση 1: «Εγκατάσταση και Συντήρηση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού: Από την σκοπιά της Επιθεώρησης EN ISO 13485» με ομιλητή τον κ. Μελαχρινό Γεώργιο, Eπικεφαλής Επιθεωρητή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας.

Εισήγηση 2: «Αξιοπιστία και συντήρηση, οι δυο όψεις του ίδιου νομίσματος» με ομιλητή τον κ. Χαρίλαο Αποστολίδη, Προιστάμενο Υποδιεύθυνσης Τεχνικού του Γ.Ν.Λάρισας.

Εισήγηση 3: «Ο ρόλος του κτηματολογίου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στην ασφάλεια ασθενούς και τον έλεγχο κόστους διαθεσιμότητας»
 με ομιλητή τον κ. Παναγιώτη Μαλαταρά, από του Ινστιτούτο Βιοιατρικής Τεχνολογίας, ΙΝΒΙΤ και

Εισήγηση 4: «Ο Νόμος 4412/16 και η δυνατότητα εργασιών επισκευής και συντήρησης» με ομιλητή τον κ. Κ. Σαμαρτζή, Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω. Οι ομιλίες είχαν εξαιρετικό ενδιαφέρον με ακροατήριο πάνω από 100 συνέδρους και ακολούθησαν ερωτήσεις και πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, με αποτέλεσμα να παραταθεί η διάρκεια της συνεδρίας κατά μισή επιπλέον ώρα. 

Σύντομη έκθεση σχετικά με την Συνεδρία 4 

Η 4η Θεματική Ενότητα αφορούσε στις σύγχρονες ερευνητικές εξελίξεις στη Βιοϊατρική Μηχανική. Προέδρευσε ο .κ. Δ. Κουτσούρης, Καθηγητής, ΕΜΠ. Η συνεδρία αποτελούνταν από τις ακόλουθες εισηγήσεις. Η πρώτη εισήγηση αφορούσε την «Ανάπτυξη έξυπνων & φορητών συστημάτων παρακολούθησης υγείας» και έγινε από τον κ. Κώστα Γκιόκα του ΕΜΠ, ενώ η 2η εισήγηση δόθηκε από τον Ταμία της ΕΛΕΒΙΤ κ. Καραγιάννη και αφορούσε σε σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της φασματογραφίας υπερήχων για δερματικές ασθένειες: «An ultrasonic and spectroscopic mapping microscopy lab performing non invasive evaluation of epidermic structures». Ακολούθησε η εισήγηση πάνω σε «Τεχνολογίες αισθητήρων και Internet of Things στην Ιατρική» από τον Αντιπρόεδρο της ΕΛΕΒΙΤ κ. Ηλία Μαγκλογιάννη, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπ. Πειραιά. Τη συνεδρία έκλεισαν οι εισηγήσεις  περί «Αξιολόγησης και προτυποποίησης τεχνολογιών φροντίδας ευπαθών ομάδων» από τον Πρόεδρο της ΕΛΒΙΤ κ. Παναγιώτη Μπαμίδη, Αναπλ. Καθηγητή ΑΠΘ και τη Δήμητρα Ηλιοπούλου, Ερευνήτρια, ΕΜΠ πάνω σε «Συστήματα ολοκληρωμένης φροντίδας: σχέση ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών και βιοϊατροτεχνολογικού εξοπλισμού». Η συνεδρία είχε ένα κοινό 50 ατόμων καθώς διεξήχθη τελικά παράλληλα στην προηγούμενη λόγω πίεσης χρόνου, αλλά είχε έντονη διάδραση με πολλές ερωτήσεις από το κοινό το οποίο περιείχε αρκετούς νέους ερευνητές που έδειξαν εξαιρετικό ενδιαφέρον και ενθουσιασμό.

Σύντομη έκθεση σχετικά με την Συνεδρία 5 

Η τελευταία συνεδρία έγινε υπό τη μορφή «ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ». Την ειδική στρογγυλή τράπεζα περί «Αξιολόγησης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας από τη σκοπιά της Διοίκησης» συντόνισε ο Καθηγητής κ. Δημήτρης Νιάκας.

Ίσως δεν είναι ευρέως αντιληπτό ότι περίπου 1,3 τρις ευρώ είναι η ετήσια συνολική δαπάνη για την υγεία με το 10% του ΑΕΠ της ΕΕ να κατευθύνεται στην αγορά Βιοϊατρικής τεχνολογίας (ΒΙΤ). Από τη σκοπιά των οικονομικών της υγείας η ΒΙΤ ενοχοποιείται για προκλητή ζήτηση και ηθικό κίνδυνο, οδηγώντας σε υπερκατανάλωση πόρων και ελλείμματα αποδοτικότητας. Ποια είναι η απάντηση για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ΒΙΤ; Η Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας (ΑΤΥ)  αποτελεί την απάντηση. Η ΑΤΥ αποτελεί πολύτιμο εργαλείο, το οποίο συμβάλλει στην διασφάλιση, προσβασιμότητα, ποιότητα και αειφορία των εθνικών συστημάτων υγείας, καθώς αποτιμά την προστιθέμενη αξία συγκριμένης τεχνολογίας σε σχέση με την προϋπάρχουσα. Αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ του evidenced based medicine και της λήψης αποφάσεων. Η δημιουργία και στην χώρα μας επίσημου φορέα ΑΤΥ θα αποτελούσε σημαντικό βήμα με στόχο την βελτίωση της ποιότητας και της ενίσχυσης του εξορθολογισμού του ΕΣΥ μέσα σε συνθήκες περιορισμένων προϋπολογισμών, έλλειψης πιστώσεων και πολλαπλών πιέσεων για άμεση λειτουργικότητα νέων τεχνολογιών. Η συμμετοχή της χώρας μας στις κοινές δράσεις της ΕΕ μεταξύ φορέων για το χτίσιμο τεχνογνωσίας σε ΑΤΥ μέχρι το 2020  με στόχο την αναθεώρηση κατευθυντήριων οδηγιών, μοντέλων και μεθοδολογιών θα αποτελέσει σημαντική παρακαταθήκη. Από την μια δεν έχουμε δικαίωμα να απορρίπτουμε την εισαγωγή νέων τεχνολογιών εξαιτίας του κόστους από την άλλη δεν πρέπει να παραβλέπουμε το κόστος. Αυτό που πρέπει να εφαρμόσουμε είναι μηχανισμούς ρύθμισης που να συνδέονται όλο και περισσότερο με την έννοια value based medicine.

Στην τράπεζα συμμετείχαν οι: 
Ευαγγελία Παππά, Υποδιοικήτρια, Γ.Ν. Αλεξάνδρα
Νίκος Κοντοδημόπουλος, Διοικητής, Γ.Ν. ΚΑΤ
Γεώργιος Χαλούτσος, Πρνος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο
Μαρία Ράϊκου, Επίκ. Καθηγήτρια, Πανεπιστημίου Πειραιά

logos_aigida_3

Πρόγραμμα

Για να δείτε το Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Επιτροπές

Οργανωτική Επιτροπή

Βασίλειος ΓΚΕΡΓΚΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

Παναγιώτης ΜΠΑΜΙΔΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

Κώστας ΓΚΙΟΚΑΣ

Μιχάλης ΖΕΡΒΑΚΗΣ

Βασιλική ΖΗΛΙΔΟΥ

Ζαχαρίας ΚΑΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ

Δημήτριος ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ

Γεώργιος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Ηλίας ΜΑΓΚΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Παναγιώτης ΜΑΛΑΤΑΡΑΣ

Αναστασία ΡΟΝΤΙΝΑ-ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ

Πέτρος ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ

Λεόντιος ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ

Επιστημονική Επιτροπή

Παντελής ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Αντώνης ΑΛΕΤΡΑΣ

Παναγιώτης ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Αλέξανδρος ΑΣΤΑΡΑΣ

Διδώ ΓΙΟΒΑ

Βασίλειος ΓΚΕΡΓΚΗΣ

Δέσποινα ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

Ευάγγελος ΔΕΡΜΑΤΑΣ

Μιχάλης ΖΕΡΒΑΚΗΣ

Δήμητρα ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Εμμανουήλ ΚΑΚΛΙΔΑΚΗΣ

Ζαχαρίας ΚΑΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ

Ανέστης ΚΑΛΦΑΣ

Αναστασία ΚΑΣΤΑΝΙΑ 

Παναγιώτης ΚΑΤΡΑΚΑΖΑΣ

Ιωάννης ΚΟΥΡΗΣ

Δημήτρης ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ

Ευδόκιμος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Αθηνά ΛΑΖΑΚΙΔΟΥ

Ιωάννης ΛΟΥΚΟΣ

Ηλίας ΜΑΓΚΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σταυρούλα ΜΑΚΡΗ

Παναγιώτης ΜΑΛΑΤΑΡΑΣ

Χρήστος ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Γεώργιος ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Βασίλης ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Χρήστος ΜΙΧΑΗΛ

Κωνσταντίνος ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

Παναγιώτης ΜΠΑΜΙΔΗΣ

Βηθλέεμ ΜΩΥΣΙΔΟΥ

Ηλίας ΝΑΣΣΟΣ

Κωνσταντίνα ΝΙΚΗΤΑ

Νικόλαος ΠΑΛΛΗΚΑΡΑΚΗΣ

Γεώργιος ΠΑΠΠΟΥΣ

Σωτήρης ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Νικόλαος ΠΙΤΣΙΑΝΗΣ

Ανδριάνα ΠΡΕΝΤΖΑ

Χριστόφορος ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ

Γεώργιος ΣΑΑΤΣΑΚΗΣ

Θεόδωρος ΣΑΜΑΡΑΣ

Γεώργιος ΣΕΡΓΙΑΔΗΣ

Αναστάσιος ΣΙΟΥΝΤΑΣ

Αθανάσιος ΣΚΟΔΡΑΣ

Ιωάννης ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ

Καλλιρρόη ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ

Αντώνιος ΤΖΕΣ

Σωκράτης ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ

Δημήτριος ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Γεώργιος ΧΑΛΟΥΤΣΟΣ

Μαρία ΧΑΡΙΤΟΥ

Λεόντιος ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ

Πρακτικά

Για να δείτε τα Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Θεματικές Ενότητες
 • Τεχνολογία – Ασφάλεια – Κόστος / Technology - Safety and Cost issues Τ
 • εχνολογία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας / Technology & Healthcare management
 • Τεχνολογίες ψηφιακής υγείας & υγείας εν κινήσει / e-health & m-health 
 • Κτηματολόγιο Ιατροτεχνολογικών Μηχανημάτων/ Medical Equipment Inventory
 • Κλινική Μηχανική / Clinical Engineering 
 • Τεχνική Υποστήριξη – Προμήθειες / Technical Support – Procurement 
 • Τεχνολογίες Internet of Things Αξιολόγηση Ιατρικής Τεχνολογίας / Health Technology Assessment
 • Βιοαισθητήρες / Biosensors
 • Βιοπληροφορική / Bioinformatics
 • Βιοϋλικά / Biomaterials
 • Εμβιομηχανική / Biomechanics
 • Επεξεργασία Βιοϊατρικών Σημάτων / Biomedical Signal Processing
 • Επεξεργασία Ιατρικής Εικόνας / Medical Image Processing
 • Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα / Medical Information Systems
 • Ψηφιακός Ασθενής / Digital Patient
 • Άλλα θέματα σχετιζόμενα με τον κλάδο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας / Other BME related topics
Φωτογραφίες

Submitted by thanasis.papias on Sat, 04/08/2017 - 14:46