Στο Second WHO Global Forum on Medical Devices που διεξήχθη 20-24 Νοεμβρίου 2013, στη Γενεύη της Ελβετίας, οργανωμένη παρουσία εκ μέρους της Ελλάδας με προφορικές ανακοινώσεις και διοργάνωση Workshop είχαν το Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας(ΙΝΒΙΤ) και η Μονάδα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (BITU). Η παρουσία των δυο αυτών συνεργαζόμενων φορέων συνίστατο στα παρακάτω:

Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (INBIT), www.inbit.gr

Το ΙΝΒΙΤ διοργάνωσε Workshop με τίτλο "A new generation web-based Medical Technology Management System", το οποίο πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013 στο πλαίσιο του Forum, με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων του κλάδου της Κλινικής Μηχανικής. Το πρόγραμμα του Workshop είχε ως εξής:

  • Opening and welcome address Nicolas Pallikarakis (INBIT, Greece)
  • Introduction to medical technology management needs Saide Calil (UNICAMP, Brazil)
  • Interactive presentation of INBIT's web-based MEMS as an example of such a tool Panagiotis Malataras & Kallirroi Stavrianou (INBIT, Greece)
  • Interventions from a panel of experts Yadin David (ACCE, USA), Bill Gentles (BTMTC, Canada), Tom Judd (ACCE, USA)
  • Discussion / Q&A from the audience
  • Concluding Remarks Nicolas Pallikarakis (INBIT, Greece)

Στο πλαίσιο του Session Policies for Medical Devices / Technical Specifications, η κ. Dessislava Dimitrova, τέως υφυπουργός Υγείας της Βουλγαρίας, στην παρουσίασή της με τίτλο "WHO collaboration on a national, EU-funded program for medical equipment procurement", περιέγραψε αναλυτικά τα αποτελέσματα της συνεργασίας μεταξύ του ΙΝΒΙΤ, του Υπουργείου Υγείας της Βουλγαρίας και του ΠΟΥ, η οποία αφορούσε στη διαδικασία προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τα Νοσοκομεία της γειτονικής χώρας. Η κ. Dimitrova τόνισε τα οφέλη που προέκυψαν από τη συμβουλευτική δράση του ΙΝΒΙΤ.

Στη διάρκεια του Forum, το ΙΝΒΙΤ είχε επίσης Stand με ενημερωτικό υλικό για τις υπηρεσίες και τα προγράμματά του, καθώς και demo του MEMS “Web-Praxis”, που παρουσιάστηκε στο Workshop. Επιπλέον, εκτέθηκαν δείγματα των εκδόσεων του ΙΝΒΙΤ «Αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα» και «Εμπόδια για την καινοτομία στον τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων», οι οποίες αποτελούν επίσημη μετάφραση των αντίστοιχων δημοσιεύσεων του ΠΟΥ στα Ελληνικά.

Μονάδα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (BITU), www.bitu.upatras.gr

Ο πρόεδρος της ΕΛΕΒΙΤ Νίκος Παλληκαράκης, έκανε παρουσιάσεις στη διάρκεια των Sessions Health Technology Assessment: Networks and Societies Around the Globe και Human Resources in Technology Life Cycle Management με τίτλο "International Federation of Medical and Biological Engineering", ''Health Technology Assessment Division, (IFMBE-HTAD)" και "Improving patient outcome through technology life cycle management: The role of biomedical engineers" αντίστοιχα.

Επίσης, προήδρευσε στο Session Policies for Medical Devices / Technical Specifications.

Στο πλαίσιο του Session Safety of Medical Devices, η Δρ. Καλλιρρόη Σταυριανού, μέλος της ΕΛΕΒΙΤ, έκανε προφορική παρουσίαση με τίτλο: "Medical devices vigilance and patient safety: need for global information extraction and dissemination means".

Τέλος, ο κ. Παλληκαράκης συμμετείχε στο Panel ομιλητών στην καταληκτική συνεδρία του 2nd Global Forum on Medical Devices, όπου έγινε σύνοψη των συμπερασμάτων της διοργάνωσης. Ο κ. Παλληκαράκης τοποθετήθηκε στα θέματα προμήθειας εξοπλισμού και τεχνικών προδιαγραφών για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα και τόνισε την μεγάλη σημασία των τεχνικών προδιαγραφών στις διαδικασίες προμήθειας ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την ανάγκη να ενισχυθεί η πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει ο ΠΟΥ για την δημιουργία βάσης δεδομένων πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών από διεθνή ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων.

Σημαντικό στοιχείο είναι επίσης ότι η Ελλάδα είχε στείλει αυτή τη φορά στοιχεία για την έκδοση του Global Atlas of Medical Devices 2013, ύστερα από πρωτοβουλία του Διευθύνοντα Συμβούλου του ΕΚΑΠΤΥ και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΕΒΙΤ, κ. Γιώργου Παππού.

Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες για τη παροχή υπηρεσιών υγείας. Πάνω από ένα εκατομμύριο τέτοια προϊόντα, από σύριγγες και ράμματα έως μαγνητικούς τομογράφους και συσκευές ακτινοθεραπείας, παράγονται και κυκλοφορούν διεθνώς. Ο κύκλος εργασιών αυτής της αγοράς εκτιμάται σε περίπου 400 δις ευρώ ετησίως, με διαρκώς αυξητικές τάσεις. Στην Ελληνική αγορά κυκλοφορούν περίπου 500.000 διαφορετικά προϊόντα και η συμμετοχή τους στο ετήσιο κόστος προμηθειών ενός νοσοκομείου αγγίζει το 40%. Παρότι τα οικονομικά μεγέθη του τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων τα τελευταία χρόνια είναι συγκρίσιμα με αυτά των φαρμάκων, συχνά διατίθενται σχετικά περιορισμένοι πόροι από τις κυβερνήσεις για τον έλεγχο, τη διαχείριση και την παρακολούθησή τους. Αυτή η εικόνα όμως φαίνεται να αλλάζει. Η Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας (HTA - Health Technology Assessment) στρέφεται όλο και περισσότερο στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, μετά από τη διαπίστωση ότι έως πρόσφατα το 80% του έργου στο HTA αφορούσε το φάρμακο, το οποίο όμως κατέχει μόνο το 30% των δαπανών. Τέλος πρέπει να αναφερθεί και η κινητικότητα που παρατηρείται στο κανονιστικό πλαίσιο, με τους αναμενόμενους κανονισμούς της ΕΕ που θα αντικαταστήσουν τις οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, αλλά και την εισαγωγή κωδικού μοναδικής σήμανσης προϊόντων (UDI). Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενισχυθεί, από Ελληνικής πλευράς, με κάθε τρόπο η Μονάδα του ΠΟΥ Medical Devices: Policy Access and Use Unit, που συντονίζει η κα Adriana Velazquez Berumen, στις πρωτοβουλίες που λαμβάνει. Με τον τρόπο αυτό και με την ενεργό συμμετοχή μας, θεωρώ ότι αναβαθμίζεται ο ρόλος της χώρας μας στα θέματα του ΠΟΥ.


Μια συστηματική υποστήριξη των πρωτοβουλιών του ΠΟΥ σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, θα είναι ιδιαίτερα σημαντική, βάζοντας έτσι στη χώρα μας στο επίκεντρο των εξελίξεων εν όψει μάλιστα και της Ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου το θέμα αυτό κυριαρχεί με την πιθανή ψήφιση του νέου κανονισμού για τα προϊόντα αυτά τον προσεχή Απρίλιο. Επίσης θα συνεισφέρει σε σημαντικά οφέλη για την δημόσια υγεία διεθνώς, μέσω της προώθησης ασφαλέστερης και αποδοτικότερης ιατρικής τεχνολογίας, αλλά και να προκαλέσει θετικό αντίκτυπο σε μια κρίσιμη περίοδο για τη χώρα.

Νίκος Παλληκαράκης
Πρόεδρος της ΕΛΕΒΙΤ

 WHO GLOBAL FORUM ON MEDICAL DEVICES  WHO GLOBAL FORUM ON MEDICAL DEVICES  WHO GLOBAL FORUM ON MEDICAL DEVICES  WHO GLOBAL FORUM ON MEDICAL DEVICES

 WHO GLOBAL FORUM ON MEDICAL DEVICES
Submitted by anastasia on Mon, 11/25/2013 - 12:10