Θεματικές ΕνότητεςΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ


• Τεχνολογία – Ασφάλεια – Κόστος | Technology - Safety and Cost issues

• Τεχνολογία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας | Technology & Healthcare management

• Τεχνολογίες ψηφιακής υγείας & υγείας εν κινήσει | Digital health, e-health & m-health

• Κτηματολόγιο Ιατροτεχνολογικών Μηχανημάτων | Medical Equipment Inventory

• Κλινική Μηχανική | Clinical Engineering

• Τεχνική Υποστήριξη – Προμήθειες | Technical Support – Procurement

• Τεχνολογίες Internet of Things | IoT

• Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υγεία | AI in Health

• Αξιολόγηση Ιατρικής Τεχνολογίας | Health Technology Assessment

• Βιοαισθητήρες | Biosensors

• Βιοπληροφορική | Bioinformatics

• Βιοϋλικά | Biomaterials

• Εμβιομηχανική | Biomechanics

• Επεξεργασία Βιοϊατρικών Σημάτων | Biomedical Signal Processing

• Επεξεργασία Ιατρικής Εικόνας | Medical Image Processing

• Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα | Medical Information Systems

• Ψηφιακός/Εικονικός Ασθενής | Digital Patient

• Εκπαίδευση & Βιοϊατρική Τεχνολογία | BME Education

• Βιοϊατρική Τεχνολογία/Κλινική Μηχανική στην πανδημία COVID-19 | Biomedical/Clinical engineering & COVID-19

• Άλλα θέματα σχετιζόμενα με τον κλάδο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας | Other BME related topicss