Πρόγραμμα
Για να δείτε το Τελικό Πρόγραμμα του Aristotle Medical Forum (AMF) / 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, παρακαλούμε πατήστε εδώ


Για να δείτε μόνο το Πρόγραμμα του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, παρακαλούμε πατήστε εδώ


Το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας της ΕΛΕΒΙΤ συνδιοργανώνεται με το Aristotle Medical Forum (AMF) παρουσιάζοντας κοινό πρόγραμμα και παράλληλες συνεδρίες. Τα Proceedings του συνεδρίου της ΕΛΕΒΙΤ μαζί με τα abstracts θα εκδοθούν ξεχωριστά σε τόμο με ISBN.