Τόμος προγράμματος & περιλήψεων

Για να κατεβάσετέ το Πρακτικά Συνεδρίου και Βιβλίο Περιλήψεων 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (60Mb), παρακαλούμε πατήστε εδώ.