Προθεσμία υποβολής εκτεταμένης περίληψης (Προφορική/Πόστερ):

31 Αυγούστου 2023 

10 Σεπτεμβρίου 2023

Σύντομο άρθρο (short paper) 4 σελίδες για παρουσίαση στα πλαίσια του student competition:

31 Αυγούστου 2023 

10 Σεπτεμβρίου 2023

Προθεσμία υποβολής προτάσεων για θεματικές τράπεζες:

31 Αυγούστου 2023 

10 Σεπτεμβρίου 2023

Ανακοίνωση αποδοχής / Αποστολή παρατηρήσεων:

10 Σεπτεμβρίου 2023

20 Σεπτεμβρίου 2023

Προθεσμία επανυποβολής σε τελική μορφή:

16 Σεπτεμβρίου 2023

25 Σεπτεμβρίου 2023

Προθεσμία εγγραφής για δημοσίευση στα πρακτικά:

16 Σεπτεμβρίου 2023

25 Σεπτεμβρίου 2023


Μετά την αποδοχή, υποχρέωση εγγραφής έχουν ένας συγγραφέας κάθε περίληψη (1 συγγραφέας = 1 μια περίληψη), ο πρώτος και ο τελευταίος συγγραφέας των άρθρων του student competition και όλοι οι συμμετέχοντες/ομιλητές στις προτεινόμενες στρογγυλές τράπεζες
 

Η ΕΛΕΒΙΤ έχει λάβει την έγκριση από τον ΕΟΦ με Αρ. πρωτοκόλλου: 75848 / 11-07-2023 και την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας με Αρ. πρωτοκόλλου: 39325 / 6-9-2023.


 
Submitted by arotheo on Mon, 06/19/2023 - 12:11