Με κατάθεση άρθρου μέχρι τις 10/9

Μόνο εγγραφή ή μετά τις 10/9

Μη μέλη: 90 € Μη μέλη: 60 €
Μέλη ΕΛΕΒΙΤ*: 60 € Μέλη ΕΛΕΒΙΤ*: Δωρεάν
Φοιτητές 30 € Φοιτητές 30 €

Η εγγραφή στο Συνέδριο γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΕΛΕΒΙΤ. Για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας, παρακαλώ πατήστε εδώ.

*οικονομικά τακτοποιημένοι για το 2023

 
 

Η ΕΛΕΒΙΤ έχει λάβει την έγκριση από τον ΕΟΦ με Αρ. πρωτοκόλλου: 75848 / 11-07-2023 και την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας με Αρ. πρωτοκόλλου: 39325 / 6-9-2023.


 
Submitted by arotheo on Mon, 06/19/2023 - 12:28