Πληροφορίες για την υποβολή περιλήψεων εργασιών:

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα περιλαμβάνει Προφορικές και Αναρτημένες ανακοινώσεις, Στρογγυλές Τράπεζες, Συμπόσια ή Workshops.

Οι περιλήψεις των εργασιών υποβάλλονται μέσω του EasyChair στο παρακάτω link: https://easychair.org/conferences/?conf=elevit2023;

Μπορείτε να υποβάλλετε:

·       εκτεταμένη περίληψη (extended abstract) 1 σελίδας για προφορική παρουσίαση ή για αναρτημένη ανακοίνωση (πόστερ) 

·       πρόταση για στρογγυλή τράπεζα / ανοιχτή συζήτηση γύρω από ένα θέμα που αφορά σε κάποιον από τους τομείς της θεματολογίας του συνεδρίου

·       σύντομο άρθρο (short paper) 4 σελίδες για παρουσίαση στα πλαίσια του student competition

Για να δείτε το υπόδειγμα εκτεταμένης περίληψης, παρακαλούμε πατήστε εδώ. Για να δείτε τις οδηγίες και το υπόδειγμα πρότασης για θεματική τράπεζα παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Οι επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι τα Ελληνικά και τα Αγγλικά.  Οι επιστημονικές εργασίες και οι παρουσιάσεις είναι δεκτές σε οποιαδήποτε από τις δύο γλώσσες. 

Για κάθε περίληψη ή άρθρο που γίνουν αποδεκτά για παρουσίαση στο συνέδριο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή ενός τουλάχιστον μέλους της συγγραφικής ομάδας.

Για τους διοργανωτές και ομιλητές / εισηγητές στο συνέδριο σε κάθε στρογγυλή τράπεζα, συμπόσιο ή workshop που γίνουν αποδεκτά για διοργάνωση στα πλαίσια του συνεδρίου είναι απαραίτητες οι εγγραφές όλων.

Βεβαίωση πραγματοποίησης εισήγησης θα λάβουν μόνο οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι.

 
 

Η ΕΛΕΒΙΤ έχει λάβει την έγκριση από τον ΕΟΦ με Αρ. πρωτοκόλλου: 75848 / 11-07-2023 και την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας με Αρ. πρωτοκόλλου: 39325 / 6-9-2023.


 
Submitted by arotheo on Mon, 06/19/2023 - 12:44