Σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΛΕΒΙΤ, μέλη μπορούν να γίνουν πτυχιούχοι σχολών θετικών επιστημών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ιδιαίτερα δε του κλάδου της Βιοϊατρικής, καθώς και άλλα πρόσωπα που έχουν επιδείξει αξιόλογη δραστηριότητα στον τομέα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. 

Τα μέλη της ΕΛΕΒΙΤ καταβάλλουν ετήσια συνδρομή, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Δ.Σ. και ισχύει για ένα έτος. Για το τρέχον έτος, η συνδρομή έχει οριστεί στα 30 €. Για να διατηρείτε την ιδιότητα μέλους της ΕΛΕΒΙΤ, οφείλετε να ανανεώνετε τη συνδρομή σας κάθε έτος.

Διαδικασία εγγραφής νέων μελών: 

Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος της ΕΛΕΒΙΤ, παρακαλούμε ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 

1. Διαβάστε τα άρθρα του Κώδικα Δεοντολογίας της Ελληνικής Εταιρείας Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, φροντίστε  ότι συμφωνείτε με τις πρόνοιες του και υπογράψτε τη φόρμα.  

2. Kαταθέστε το ποσό των 30 € στον λογαριασμό της ΕΛΕΒΙΤ:

Τράπεζα Πειραιώς

Δικαιούχος: Ελληνική Εταιρεία Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 

IBAN: GR03 0172 2730 0052 7305 6596 393 

Σημείωση: Τα τυχόν έξοδα της κατάθεσης βαρύνουν τον καταθέτη.

3. Συμπληρώστε την ηλεκτρονική Φόρμα Εγγραφής επιλέγοντας το κουτάκι "Νέο Μέλος - Εγγραφή".

4. Εντός 2 ημερών θα σας αποσταλλεί στο e-mail που δηλώθηκε στην Φόρμα Εγγραφής το username και το password για σύνδεση στο site.

5. Στείλτε μας το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail  info@elevit.org.gr.

Διαδικασία ανανέωσης συνδρομής: 

Αν είστε ήδη μέλος της ΕΛΕΒΙΤ και επιθυμείτε να ανανεώσετε τη συνδρομή σας για το τρέχον έτος, παρακαλούμε ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία βασιζόμενοι στο νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679/ΕΕ): 

1. Kαταθέστε το ποσό των 30 € στον λογαριασμό της ΕΛΕΒΙΤ:

Τράπεζα Πειραιώς

Δικαιούχος: Ελληνική Εταιρεία Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 

IBAN: GR03 0172 2730 0052 7305 6596 393 

Σημείωση: Τα τυχόν έξοδα της κατάθεσης βαρύνουν τον καταθέτη.

2. Συμπληρώστε την ηλεκτρονική Φόρμα Εγγραφής επιλέγοντας το κουτάκι "Ανανέωση Συνδρομής".

3. Στείλτε μας το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail  info@elevit.org.gr.

Κώδικας Δεοντολογίας της Ελληνικής Εταιρείας Βιοϊατρικής Τεχνολογίας: 

Τα μέλη της ΕΛΕΒΙΤ οφείλουν:

1. Να χρησιμοποιούν τις γνώσεις, τις δεξιότητές και τις ικανότητές τους για να εξασφαλίζουν και να ενισχύουν την ασφάλεια, την υγεία και την ευημερία του κοινού, των συναδέλφων τους και των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας.

2. Να θεωρούν ότι η ευθύνη έναντι των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ένα πρωταρχικό μέλημα.

3. Να υπερασπίζονται το δικαίωμα του κοινού στην ιδιωτικότητα και το απόρρητο.

4. Να εξετάζουν πάντα τις ευρύτερες και μακροπρόθεσμες συνέπειες της εργασίας τους.

5. Να συμμορφώνονται με όλα τα σχετικά εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και κανονισμούς.

6. Να διαχειρίζονται τους δημόσιους πόρους με σύνεση, διορατικότητα και υπευθυνότητα.

7. Να δημοσιεύουν και να παρουσιάζουν σωστά και πιστά τα αποτελέσματα της έρευνας με ακρίβεια και σαφήνεια.

8. Να διατηρούν τις μεθόδους και το περιεχόμενο κατάρτισης ελεύθερο από ακατάλληλη επιρροή από ειδικά συμφέροντα.

9. Να προσπαθούν να αποφύγουν συγκρούσεις συμφερόντων και να παραθέτουν συγκρούσεις συμφερόντων σε περίπτωση που προκύψουν.

10. Να εκπροσωπούν τον εαυτό τους, τον τίτλο τους, τον ρόλο τους και την Εταιρία, εφόσον χρειάζεται, με ακρίβεια.

11. Να επιδεικνύουν ειλικρίνεια, δικαιοσύνη και ακεραιότητα σε όλες τις επαγγελματικές αλληλεπιδράσεις.

12. Να διατηρούν αυτόν τον κώδικα με την δράση τους, βάσει παραδείγματος, και με την επιρροή τους.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της Βιοϊατρικής τεχνολογίας στην προάσπιση, προώθηση και προαγωγή της δημόσιας υγείας και ευημερίας, δεσμεύομαι στα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας, υπευθυνότητας και ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς.