Για την εγγραφή στην ΕΛΕΒΙΤ, κατευθυνθείτε πρώτα στην ενότητα: Οδηγίες Εγγραφής
 

Εγγραφή

Προσωπικά Στοιχεία

Σπουδές / Επαγγελματική Εμπειρία

Τρέχουσα Απασχόληση

 • Γνωρίζω ότι οφείλω να ενημερώσω την ΕΛΕΒΙΤ για οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει στα στοιχεία που  συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση.
 
 • Δηλώνω ρητά, με πλήρη επίγνωση της δήλωσής μου και κατ’ ελεύθερη επιλογή μου ότι συγκατατίθεμαι, ήδη πριν από την έναρξη της επεξεργασίας, στην επεξεργασία όλων των ανωτέρω προσωπικών μου δεδομένων από την ΕΛΕΒΙΤ για την αποστολή ενημερωτικού υλικού και την επικοινωνία της Εταιρίας προς τα μέλη της με αιτία την ανάληψη δραστηριοτήτων της ΕΛΕΒΙΤ στο πλαίσιο του εταιρικού της σκοπού ο οποίος μου είναι πλήρως γνωστός εκ των καταστατικών εγγράφων της Εταιρίας. Η συγκατάθεσή μου δεν αρνείται ή με οποιονδήποτε τρόπο υποβαθμίζει τις υποχρεώσεις της Εταιρίας να τηρεί τις αρχές επεξεργασίας που κατοχυρώνονται στο νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679/ΕΕ), ιδίως το άρ.5 αναφορικά με την αντικειμενικότητα, αναγκαιότητα και αναλογικότητα της επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και με την ποιότητα των δεδομένων.
Κώδικας Δεοντολογίας της Ελληνικής Εταιρίας Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Τα μέλη της ΕΛΕΒΙΤ οφείλουν:
 
 1. Να χρησιμοποιούν τις γνώσεις, τις δεξιότητές και τις ικανότητές τους για να εξασφαλίζουν και να ενισχύουν την ασφάλεια, την υγεία και την ευημερία του κοινού, των συναδέλφων τους και των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας.
 2. Να θεωρούν ότι η ευθύνη έναντι των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ένα πρωταρχικό μέλημα.
 3. Να υπερασπίζονται το δικαίωμα του κοινού στην ιδιωτικότητα και το απόρρητο.
 4. Να εξετάζουν πάντα τις ευρύτερες και μακροπρόθεσμες συνέπειες της εργασίας τους.
 5. Να συμμορφώνονται με όλα τα σχετικά εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και κανονισμούς.
 6. Να διαχειρίζονται τους δημόσιους πόρους με σύνεση, διορατικότητα και υπευθυνότητα.
 7. Να δημοσιεύουν και να παρουσιάζουν σωστά και πιστά τα αποτελέσματα της έρευνας με ακρίβεια και σαφήνεια.
 8. Να διατηρούν τις μεθόδους και το περιεχόμενο κατάρτισης ελεύθερο από ακατάλληλη επιρροή από ειδικά συμφέροντα.
 9. Να προσπαθούν να αποφύγουν συγκρούσεις συμφερόντων και να παραθέτουν συγκρούσεις συμφερόντων σε περίπτωση που προκύψουν.
 10. Να εκπροσωπούν τον εαυτό τους, τον τίτλο τους, τον ρόλο τους και την Εταιρία, εφόσον χρειάζεται, με ακρίβεια.
 11. Να επιδεικνύουν ειλικρίνεια, δικαιοσύνη και ακεραιότητα σε όλες τις επαγγελματικές αλληλεπιδράσεις.
 12. Να διατηρούν αυτόν τον κώδικα με την δράση τους, βάσει παραδείγματος, και με την επιρροή τους.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της Βιοϊατρικής τεχνολογίας στην προάσπιση, προώθηση και προαγωγή της δημόσιας υγείας και ευημερίας, δεσμεύομαι στα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας, υπευθυνότητας και ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς.
 
2 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.