Το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου, οι ομιλίες, οι εκτεταμένες περιλήψεις και τα σύντομα άρθρα θα συμπεριληφθούν στον τόμο Πρακτικών του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Βιοϊατρικής Τεχνολογίας της ΕΛΕΒΙΤ που θα εκδοθεί ως τόμος με ISBN .

Οι τόμοι πρακτικών του 9ου και 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου μπορούν να προσπελαστούν εδώ και εδώ 

Οι καλύτερες υποβολές θα επιλεγούν και θα προσκληθούν να ετοιμάσουν, μετά τη λήξη του συνεδρίου, πλήρες άρθρο για συμμετοχή σε Special Issue σε έκδοση της IFMBE ή της GCEA.

 
 

Η ΕΛΕΒΙΤ έχει λάβει την έγκριση από τον ΕΟΦ με Αρ. πρωτοκόλλου: 75848 / 11-07-2023 και την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας με Αρ. πρωτοκόλλου: 39325 / 6-9-2023.


 
Submitted by arotheo on Sat, 07/22/2023 - 03:54